Jedničky a nuly

Počítač počítá

Historicky se první počítače používaly na počítání pro vědecké či vojenské účely.

Procesory stále počítají a provádí obrovské množství matematických operací i při běžném používání, i když tyto operace nevidíš.

Už jen to, že jste si načetli tuto stránku znamená, že váš procesor provedl nejspíš miliony matematických operací a vy nemusíte dělat vůbec nic.

 • Stránka se vám načetla přes zabezpečený kanál (HTTPS). Toto zabezpečení se provádí díky šifrování, které je z povahy matematické.
 • Tato stránka obsahuje hromadu grafických prvků. Každé písmeno, každý rám, odstavec, řádek, obrázek, projde přes váš procesor a vypočte se jeho pozice na vašem displeji tak, aby to bylo čitelné a viditelné. (V dnešní době většinu těchto operací procesor deleguje na grafický čip, který je buď na základní desce nebo na grafické kartě)

Je to hromada práce – ve výsledku z toho je odhadem několik milionů instrukcí: jenže procesory fungují rychlostí 5 miliard instrukcí za vteřinu takže pár miliónů instrukcí je hotových ani ne za zlomek vteřiny. Proto se vám tato stránka načetla tak rychle.

3D počítačové hry jsou matematicky definované: na obrazovku která je z fyzické podstaty dvourozměrná (má pouze výšku a délku) se ti přehrává trojrozměrný prostor (výška, délka, hloubka).

Sledování videí zahrnuje spousta matematiky. Zkomprimovaná videa neobsahují úplný obraz v každém snímku (to by bylo nezkomprimované video) ale pouze nutné informace, ze kterých lze celý obraz rekonstruovat díky dopočítání rozdílu z předchozího obrazu.

Dvojková soustava

Další „vrstva“ nebo „pohled“ který teď přidám je binární aritmetika.

 • Tam, kde není signál, tam je číslice 0
 • Tam, kde je signál, tam je číslice 1
Binární aritmetika je další vrstva nad signální vrstvou

Číslo 1 nebo 0 se v IT nazývá bit a umožňuje počítat ve dvojkové soustavě.

To už zní možná dost šíleně. Co je dvojková soustava?

Je to jednoduché. Počítejte na prstech jako v první třídě.

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Kolik máš prstů? 10! Výborně! Tady máš bombónek! 🍬

Kolik obsahuje desítková soustava cifer (znak, který reprezentuje číslici)?
Také 10. Jsou to znaky: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

10 je číslo, které se skládá ze dvou cifer: 1 a 0.
6969 je číslo, které se sdkládá ze 4 cifer: 6, 9, 6 a 9.
A tak dále.

No a teď si představ, že máš jen jednu ruku a na jedné ruce jen jeden prst.

Máš k dispozici jen 2 cifry: 0 a 1. Jak se počítá s čísly, když jsou k dispozici jen 2 cifry? Úplně stejně. Pro většinu lidí co se nevyzná v IT to vypadá strašně nezvykle.

0, 1, 10, 11, 100, 101, 110, 111, 1000… — blahopřeji, právě jste se naučili počítat ve dvojkové soustavě.

Fakt za tím nehledej žádnou vědu. Funguje to úplně stejně jako kdybys měl 10 prstů. Jakmile dopočítáš do 9 tak prostě vezmeš cifry 1 a 0 a dáš je vedle sebe a máš číslo 10.

Ve dvojkové soustavě uděláš úplně totéž – 0, 1, 10.

Vztah mezi desítkovou a dvojkovou číselnou soustavou

 • Dvojková soustava se počítá takto: 02, 12, 102 … k číslům se přidává taková dvojka dole aby bylo jasné, že je to číslo ve dvojkové soustavě.
 • Desítková soustava se počítá takto: 010, 110, 210

Otázka za 2 bludišťáky: kolik je číslo 102 v desítkové číselné soustavě?
Správně: je to číslo 210!

Podívejte se na následující číselnou řadu, jak číslo v desítkové soustavě odpovídá číslům ve dvojkové soustavě a začne vám to být jasné.

 • 010 = 02
 • 110 = 12
 • 210 = 102
 • 310 = 112
 • 410 = 1002
 • 510 = 1012

Následující hodnoty z desítkové číselné soustavy (2, 4, 8, 16, 32, 64… ) zná většina ajťáků zpaměti, protože se v IT vyskytují úplně všude. Počítače jsou z povahy věci „dvojkové“ (je signál/není signál).


 Dvojková     Desítková 
 číselná     číselná    Odpovídá číslu 210
 soustava     soustava   s exponentem
 --------------------------------------------------
 1        1       20
 10        2       21
 100       4       22
 1000       8       23
 10000      16      24
 100000      32      25
 1000000     64      26
 10000000     128      27
 100000000    256      28
 1000000000    512      29
 10000000000   1024     210
 100000000000   2048     211
 1000000000000  4096     212
 (dále jsou zajímavé už jen tyto hodnoty)
 ...       65536     216
 ...       ...      232
 ...       ...      264

Ajťáci ještě chápou důležitost této číselné řady: 28, 216, 232, 264, 2128, 2256, 2512. Tato řada se často objevuje v IT kryptografii.

Podobně jako vás na základní škole učili postup násobení nebo dělení velkých čísel na papíře tak existuje postup na převod čísel mezi různými číselnými soustavami. V tomto návodu pro laiky to ale není podstatné. Myslím si, že většina ajťáků se postup převodu mezi číselnými soustavami naučila pouze jednou ve škole a od té doby to zapomněli a v případě potřeby použijí kalkulačku, která to umí.

Další číselné soustavy vyskytující se v IT

16: šestnáctková (hexadecimální) číselná soustava

V IT se běžně pracuje s čísly v šestnáctkové soustavě. Tato soustava obsahuje následující cifry: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F.

Počítá se následovně: 0, 1, …, 9, A, B, C, D, E, F, 10, 11, 12, 13 … 19, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 20, 21.

Z hlavy vytáhnu pouze tuto číselnou řadu:
F16 = 1510
FF16 = 25510
FFFF16 = 6553510

Ajťák kterej si z hlavy pamatuje nějakou dělší číselnou řadu s hexadecimálními čísly to buď fakt k něčemu potřebuje nebo je to prostě jen magor.

8: osmičková číselná soustava

Z hlavy dokážu říct, že se tato číselná soustava používá v Linuxu u vyjádření práv pro čtení a zápis v souborech.

Žádnou zajímavou číselnou řadu s osmičkovými čísly jsem si nikdy nezapamatoval.

64: šedesátičtyřková soustava

Tato soustava se používá velmi často pro jednoduchou kompresi dat (kolektivně se těmto operacím říká base64). Nedokážu si představit žádnýho ajťáka, který by chtěl s touto šílenou číselnou soustavou něco kloudnýho počítat nebo by si pamatoval všechny znaky které jsou v této řadě obsažené.

Shrnutí

 • Počítače něco počítají úplně ve všech činnostech, které s počítačem provádíme.
 • Na signály se nyní koukáme jako na cifry „0“ a „1“ ve dvojkové číselné soustavě
 • Díky cifrám 0 a 1 nyní můžeme počítat ve dvojkové soustavě!
 • V IT se dále běžně vyskytuje 16, zřídka 8. Pro kompresi dat se často používá 64 číselná soustava.