Abstrakce

Abstrakce jako zjednodušení

Ze světa elektřiny jsme se přesunuli do světa digitálních signálů. Počítače fungují na elektřině ale to je nám ajťákům prakticky úplně jedno. My ajťáci máme ve zvyku abstrahovat což znamená, že nějaká věc nám umožňuje nějaký nový pohled. Nový pohled vytváří novou vrstvu.

Fyzický, elektrotechnický pohled na věc

Na elektrická zařízení se můžeme koukat pohledem signálů. Svět elektřiny tím nezmizí, jenom pro nás přestane být podstatný.

Pohled na věc přes signály

Abstrakce nám zároveň umožňuje zjednodušení pohledu na velmi složité systémy. Počítače jsou obrovsky komplexní a komplikovaná zařízení, u kterých už dávno není možné, aby člověk zvládnul pojmout vše, co se na fyzické vrstvě v počítači děje (kde všude zrovna teče nebo neteče proud a proč).

Abstrakce jako oddělení

Všimněte si, že morseovka je také nějaký „pohled na věc“ nebo „vrstva nad spínačem a žárovkou“ — je to něco dohodnutého, vymyšleného, teoretického a vědomostního, mezi lidmi, kteří spolu komunikují.

Morseovka a fyzická vrstva

Fyzická vrstva je v tomto příkladě přes spínač a žárovku. Ale to pro morseovku není nutné. Morseovkou lze třeba přes topení vyklepat milostnou zprávu sousedce nad váma, než na vás začne bušit nasranej soused pod váma.

Spodní vrstvu abstrakce lze nahradit za cokoliv jiného, co umožňuje další vrstvu. Toto je velmi důležitá vlastnost abstrakce. Proto nás ajťáky prakticky elektřina nezajímá, protože počítač lze provozovat jakýmkoliv způsobem, který umí předávat digitální signály.

Počítače jsou na elektřinu protože to je nejrychlejší a nejlevnější známý způsob, jak digitální signál předat – elektřina putuje rychlostí světla. Je možné vytvořit počítač, ve kterém by se signály předávaly zvukem, vodním proudem, změnou teploty, změnou tlaku…jen by takový počítač nebyl ani rychlejší a ani levnější.

Zajímavost: Někdy se potkáš s názvem „Turingovsky kompletní“ což hodně zjednodušeně řečeno znamená, že nějaké zařízení dokáže fungovat jako počítač (i když třeba jen teoreticky).

Zajímavost 2: V dnešní době je už rychlost světla významný limitující faktor. Počítače na elektřinu už nemohou být o moc rychlejší (software může být ale lépe napsán).

Shrnutí

  • Abstrakce je vytvoření nového pohledu na věc, vytvoření nového pohledu nad již existující realitou nebo „vrstvou“.
  • Abstrakce nám umožňuje koukat na velmi složité systémy ve více vrstvách což je jednodušší pro pochopení.
  • Abstrakce nám umožňuje vyměnit předchozí vrstvu za nějaký jiný způsob, který však stále musí umožňovat nový pohled na věc, novou vrstvu.
  • Abstrakce je koncept, který je v IT oboru úplně všude a ve všem.