Bity a bajty

V této kapitole se dozvíte, že IT je velice lidský obor, protože jsou v něm historicky ustanovená nelogická pravidla v důsledku toho, že různé IT firmy měly v minulosti odlišné nápady, jak by se některé věci měly dělat. Některé věci se nakonec časem sjednotily a některé bohužel ne.

Pokud trpíte OCD, zatněte zuby.

bit

 • bit: hodnota 0 nebo 1
 • X bitů: toto může znamenat 2 věci, záleží na kontextu
  • šířka možných hodnot
   • 5 bitový = rozsah, ptáme se „Kolik jedniček a nul vedle sebe můžeme dát?“
  • číselná hodnota s konkrétní šířkou
   • 5 bitů = hodnota, číslo mezi 00000 a 11111, ptáme se „Jaká je to hodnota?“

Když v češtině řeknete počet bitů přídavným jménem („5 bitový“) pak jde zpravidla o označení šířky možných hodnot.
Pokud podstatným jménem („5 bitů“) pak jde zpravidla o hodnotu.

byte (čti: [bajt])

Byte = 8 bitů. Proč 8?

V minulosti existovaly i jiné alternativy, někde byl bajt 7, někde 6, někde 12, někde dokonce 48. Vycházelo to hlavně ze šířky instrukce, kterou podporovaly staré procesory a libovolně velké skupině bytů se říkalo „syllable“ (anglicky „slabika“) než se ustálil pojem „bajt“.

Moderní počítače pracují se 64-bitovými instrukcemi ale „8 bitový bajt“ je standard, který historicky zvítězil a žádné jiné velikosti bajtu se už nepoužívají.

kilobajt, megabajt, gigabajt…

Kolik bajtů je v kolibajtu? A kolik bitů je v kolobitu? Protože historicky se neustálilo jen jedno pravidlo tak se bohužel dodnes existuje více definic.

kilobajt = 1024 bajtů

„Kilo“ znamená 1000, stejně jako „kilometr“ znamená 1000 metrů.

Jenže jak víte, v počítačích je všechno v mocninách čísla 2. Nebylo by tedy lepší, kdyby kilobajt byl 210 = 1024? Megabajt by byl 1024 kilobajtů a tak dále. Hezky to do sebe matematicky zapadá, jak jsou to ty mocniny dvou, jiný důvod to nemá.

A proto velmi častý způsob vyjádření množství dat je dle násobitele 1024. Tuto logiku používá operační systém Windows.

 • kilobajt (kB) = 210 bajtů = 1024 bajtů
 • megabajt (MB) = 210 kilobajtů = 1024 kilobajtů
 • gigabajt (GB) = 210 megabajtů = 1024 megabajtů
 • atd.

kilobajt = 1000 bajtů

Ne každý s touto logikou souhlasí a proto se velmi často jednotky počítají i „desítkově“.

 • kilobajt (kB) = 1000 bajtů
 • megabajt (MB) = 1000 kilobajtů
 • gigabajt (GB) = 1000 megabajtů

„kibibajt“ = 1000 bajtů

Do toho mezinárodní instituce (ISO) zakřičela, že správně je „kilobajt = 1000 bajtů“ a pokud používáte násobky 1024, musíte ve druhé slabice používat „bi“.

 • kibibajt (kiB) = 1024 bajtů
 • mebibajt (MiB) = 1024 kibibajtů
 • gibibajt (GiB) = 1024 mebibajtů

Jenže se to vůbec neujalo. Nikdo to nepoužívá a většinou ani nezná. Nikdy jsem nikoho neslyšel mluvit o „kibi“, „mebi“ nebo „gibi“bajtech a zaručuji vám, že pokud budete před profesionálem z IT říkat, že „jeden mebibajt má 1024 kibibajtů“ tak na vás bude koukat jak na idiota. Je dobré o tom vědět protože tu a tam narazíte na zkratku „kiB“ nebo „MiB“.

kilobit = 1000 bitů

Bohužel ještě existuje čtvrtý, také velmi často používaný zápis a to přímo nad bity, ne nad bajty. Bity a bajty se rozlišují velikostí písmena ale málokdo to používá správně.

MB = megabajt
Mb = megabit

S tímto zápisem se nejčastěji potkáte kdekoliv, kde se měří rychlost, kterou proudí data (např. rychlost zápisu, rychlost čtení, atd.).

Internetový provideři rádi slibují 100MB internet až do domu, jenže těch 100MB není 100 megabajtů ale 100 megabitů — tzn. 100Mb = 100 milionů bitů.

To je úplně jiná hodnota.

 • 1 kilobit = 1000 bitů
 • 1 megabit = 1000 kilobitů
 • 100 megabitů = 100000 kilobitů = 12500000 bajtů (100000000/8)
  = 11,92 megabajtů (nebo 12,5 mibibajtů)

Shrnutí

 • Bit je 0 nebo 1
 • Byte (bajt) je 8 bitů
 • 1 kB je někdy 1024 bajtů, někdy 1000 bajtů.
 • 1 kiB by vždy mělo být 1000 bajtů
 • 1 MB by mělo znamenat 1 megabajt (1 MB) ale někdy to znamená 1 megabit (1 Mb)