Jak validovat český bankovní účet v C#?

Nedávno jsem zjistil, že číslo českého bankovního účtu musí splňovat kontrolní součet definovaný ČNB.

Nenašel jsem na internetu žádný kód v C# tak jsem se rozhodl napsat svůj vlastní ve formě extension metody.

public static class StringExtensions
{
  private static Regex CzBankAccountRegex = new Regex(@"((\d{0,6})-)?(\d{1,10})/(\d{4})");
  public static bool IsValidCzBankAccount(this string bankAccountInput)
  {
    if (bankAccountInput == null)
      return false;

    Match match = CzBankAccountRegex.Match(bankAccountInput);
    
    if (!match.Success)
      return false;

    string acc1 = match.Groups[2].Value;
    string acc2 = match.Groups[3].Value;
    string bankCode = match.Groups[4].Value;

    if (string.IsNullOrEmpty(acc1))
      return CzBankAccountControlSum(acc2) && CzBankCodes.Contains(bankCode);

    return CzBankAccountControlSum(acc1) 
      && CzBankAccountControlSum(acc2)
      && CzBankCodes.Contains(bankCode);
  }

  private static readonly int[] CzBankAccountWeights = new int[] { 6, 3, 7, 9, 10, 5, 8, 4, 2, 1 };
  private static bool CzBankAccountControlSum(string accountNumberStr)
  {
    string padded = accountNumberStr.PadLeft(10, '0');
    int sum = 0;
    for (int i = 0; i < padded.Length; i++)
      sum += int.Parse(padded[i].ToString()) * CzBankAccountWeights[i];

    return sum % 11 == 0;
  }

  private static readonly HashSet<string> CzBankCodes = new HashSet<string>()
  {
    "0100", "0300","0600","0710","0800","2010","2060","2070","2100","2200",
    "2220","2250","2260","2275","2600","2700","3030","3050","3060","3500",
    "4000","4300","5500","5800","6000","6100","6200","6210","6300","6700",
    "6800","7910","7950","7960","7970","7990","8030","8040","8060","8090",
    "8150","8190","8198","8199","8200","8220","8230","8240","8250","8255",
    "8265","8270","8280","8293","8299","8500"
  };
}