Celočíselné rozsahy

V IT jsou zavedené rozsahy, se kterými se většinou pracuje při práci s celými čísly. V praxi už dnes není tolik důležité se zabývat tím, jaký rozsah vybrat.

28, bajt

28 je bajt (anglicky byte) a to je prostě a jednoduše číslo, které je na fyzické úrovni reprezentované osmi obvody a tudíž osmi bity.

Je to číslo mezi 00000000 a 11111111 což je v desítkové číselné soustavě číslo mezi 0 až 255 ale velmi často je tím myšlen i rozsah mezi 1 až 256.

Bajt se znaménkem se moc nepoužívá. Pokud ano pak se jedná o rozsah -128 až +127.

216

216 se v programovacích jazycích (k těm se dostanu později) často říká short (nebo int16).
Toto je také velmi známý číselný rozsah 0 až 65535 (někdy 1 až 65536)
Pokud jde o záporné číslo, pak se jedná o rozsah -32768 až +32767 ale použití se znaménkem není časté (stejně jako u bajtu).

232

232 je nejčastěji používaný celočíselný rozsah a velice univerzálně se mu říká integer nebo int (nebo int32). Toto je dané tím, že moderní procesory vychází často z x86 instrukční sady, která má 32 bitů a operace s 32 bity jsou v moderních procesorech nejvymakanější a nejrychlejší.

Tento číselný rozsah se nejčastěji používá se znaménkem s rozsahem -2147483648 až +2147483647 (cca -2 miliardy až +2 miliardy). To je dané tím, že tento rozsah stačí pro počítání velké většiny celočíselných hodnot, se kterými počítač operuje pro běžné použití běžnými uživateli.

„Integer“ se bez znaménka se zas tak moc nepoužívá – pak by to bylo číslo mezi 0 až 4294967295 (4 a čtvrt miliardy).

264

264 se často označuje za long (nebo int64). Toto číslo má v desítkové soustavě 20 cifer a pamatuje si ho jenom magor. Avšak stejně jako u integeru, nejčastěji použití je se znaménkem.

word

word označuje nějaký bitový rozsah, záleží na kontextu. word originálně znamená bitový rozsah, s jakým pracuje procesor (v dnešní době 32/64). V moderním programování se to (aspoň co vím) už moc nepoužívá.

Neznámý rozsah

Může se stát, že pracujete s číslem ale nevíte, jaký rozsah v paměti je pro toto číslo rezervovaný. Toto už je v dnešní době celkem exotický problém hlavně díky tomu, že int32/int64 jsou už obrovsky rozšířené standardy používané v drtivé většině všech fyzických zařízení.

Shrnutí

  • V programování při práci s celými čísly vždy pracujete s nějakým konkrétním celočíselným rozsahem.
  • Nejčastější celočíselný typ je int který má rozsah 32 bitů