Binární sčítačka

Binární sčítačka je sestavení hradel takovým způsobem, že určitá skupina vstupů reprezentuje jedno číslo, druhá skupina vstupů reprezentuje druhé číslo a na výstupu je výsledek po sečtení.

Je mnoho způsobů, jak lze sčítačku z hradel postavit. Na následujícím obrázku je nejjednodušší sčítačka, která sečte 2 bity.

2 bitová sčítačka

Jakmile začnete chtít sčítat víc jak 2 bity, potřebujete podstatně víc hradel. Fakt není nutné si tyto obrázky pamatovat. Je nutné chápat pouze ten princip, jakým způsobem vlastně dokážeme díky signálům sčítat dvě čísla.

4-bitová sčítačka pro sečtení čísla A a B. Bity A a B jsou rozloženy, výsledek je složený z bitů v „Out“.

Násobení, odčítání, dělení

Hradla lze postavit i tak, aby uměla násobit, odčítat, dělit ale upřímně nedává mi moc smysl sem dávat obrázky, jak vypadají hradlová schémata těchto operací, většina profesionálních ajťáků podle mně z hlavy nedá ani tu základní 2-bitovou sčítačku.

Není vůbec nutné si toto pamatovat, pokud vás vyloženě neláká hrát si se signální vrstvou. Pokud jo, doporučuji CircuitVerse.

Souhrn

  • Binární sčítačka je hradlové schéma, díky kterému lze sečíst dvě čísla
  • Pro operace násobení, odčítání i dělení se zbytkem/beze zbytku a pro všechny další možné matematické operace existují hradlová schémata.
  • Pro každou matematickou operaci existuje mnoho kombinací, jak hradlové schéma postavit.